Mijn Ras

Taaltraject - Aanvragen

Informatie taaltraject

Gegevens werkgever

Gegevens opleider

Gegevens medewerker(s)

Documenten

Aanvraag wijzigen

Taaltraject

Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor het taal- of schrijftraject van uw werknemer. Graag zo volledig mogelijk omschrijven wat de wijziging bij het betreffende traject is.

Indien de medewerker stopt met de opleiding kunt u eventueel een eindtoets, presentielijst of declaratieformulier uploaden.